Så behandlar vi personuppgifter

Vi strävar efter att inte att samla in några personuppgifter alls, utan all information vi samlar in är kopplat till trafikskolor och inte en specifik individ. Men för att ni ska känna er trygga med att använda sajten har vi skapat rutiner för hur vi ska agera om vi eventuellt skulle få in några personuppgifter.

Här nedan kommer info om våra rutiner, och skulle ni ha några som helst frågor om detta är ni välkomna att maila oss på info@sverigestrafikskolor.se

Om vi råkar få in personuppgifter så är det för att någon av trafikskolorna har skickat in detta till oss (det är inget vi ber att de ska skicka in till oss). Här berättar vi om hur vi hanterar era eventuella personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och vad vi använder dem till.

DU KAN PÅVERKA HANTERINGEN AV DINA KONTAKTUPPGIFTER

Du har rätt att begära tillgång till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också framföra invändningar mot hur vi hanterar dina personuppgifter. Om du vill framföra klagomål på vår behandling av personuppgifter, bör du vända dig direkt till oss.

Så kontaktar du oss om kontaktuppgifter

För att kontakta oss om personuppgifter, maila till info@sverigestrafikskolor.se

SÅ BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER I OLIKA ÄRENDEN 

Vi samlar inte aktivt in personuppgifter, men skulle vi få in personuppgifter så är det för att någon på en trafikskola anser att vi behöver dessa uppgifter för att kunna lägga upp information om deras trafikskola. Sen kan vi eventuellt även använda mjukvara och spårning för att se vilka besökare vi får in på vår hemsida. Utöver detta kanske vi även får in mailfrågor från trafikskolor och människor från över hela Sverige.

Personuppgifter som behandlas

Från vissa personer på trafikskolor så kanske vi eventuellt får in Namn och E-postadress. Vi vill helst att “trafikskolan” skickar in detta och inte specifika individer eller anställda men ni väljer själva hur ni gör.

På vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna

Vi behöver kontaktuppgifter för att veta vilken trafikskola som har skickat in information till oss, och som vi kan kontakta om vi har frågor i framtiden.

Så länge lagras personuppgifterna

Eventuella personuppgifter lagras så länge trafikskolan har information upplagd på vår hemsida.

E-POSTUTSKICK

För att i framtiden kunna kontakta trafikskolorna och eventuellt göra e-postsutskick så behandlar vi trafikskolornas kontaktuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Om vi får in personuppgifter så kan det eventuellt vara:

  • Namn
  • E-post

På vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna

SverigesTrafikskolor.se behandlar dessa uppgifter för att vi behöver kontaktuppgifter för att kunna lägga upp information på vår hemsida om respektive trafikskola.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna lagras så länge information om en trafikskola finns på vår hemsida.

ALLMÄNNA FÖRFRÅGNINGAR 

För att kunna bemöta förfrågningar från trafikskolor och allmänhet behandlar SverigesTrafikskolor.se personuppgifter om frågeställaren.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som samlas in är:

  • Namn
  • E-post
  • Eventuellt andra kontaktuppgifter

På vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna

SverigesTrafikskolor.se behandlar dessa uppgifter då det är nödvändigt för att kunna svara på frågorna vi får in.

Så länge lagras personuppgifterna

Om personuppgifter skulle komma in så raderar vi dem efter 12 månader, så länge ärendet inte kräver att vi lagrar dem längre. I så fall kommer vi att lagra uppgifterna i 36 månader.

UPPDRAGSTAGARE OCH LEVERANTÖRER

För att kunna administrera avtalsförhållanden och för att fullgöra avtal behandlar SverigesTrafikskolor.se personuppgifter om uppdragstagare och leverantörer.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som samlas in är Namn och Kontaktuppgifter.

På vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna

SverigesTrafikskolor.se rättsliga grund för behandlingarna är avtal.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifter raderas när avtalet upphör.

BESÖKARE PÅ WEBBPLATSEN

För att kunna göra besöksuppföljning på webbplatsen behandlar SverigesTrafikskolor.se personuppgifter om webbplatsens besökare.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som eventuellt samlas in är IP-adresser.

På vilken rättslig grund vi behandlar uppgifterna

SverigesTrafikskolor.se samlar in denna information för att kunna analysera och göra upplevelsen för alla besökare bättre.

Så länge lagras personuppgifterna

Uppgifterna lagras i 36 månader; därefter raderas de.

Har du några som helst frågor om våra rutiner för personuppgifter, vänligen hör av dig till info@sverigestrafikskolor.se